Adatvédelem

1. Az adatvédelem áttekintése

Általános tájékoztató

A következő információ általános áttekintési tájékoztatást nyújt a személyes adatok sorsáról, amikor Ön meglátogatja a weboldalunkat. A “személyes adatok” fogalma magában foglalja az összes adatot, amelyek az Ön személyének beazonosítására szolgálnak. Az adatvédelemre szóló részletes információért tekintse át a jelen példányban megtalálható Adatvédelmi nyilatkozatunkat.

Adatrögzítés a weboldalunkon

Ki felel az adatoknak a jelen weboldalon történő rögzítéséért (ti. a “kontroller”)?

A weboldalon lévő adatokat a weboldal üzemeltetője dolgozza fel, akinek  az elérhetősége a weboldalon lévő „A törvény által megkövetelt információ” rész alatt található.

Hogyan rögzítjük az Ön adatait?

Az Ön adatait az Ön általi megosztás útján gyűjtjük össze. Például ez a kapcsolattartási formanyomtatványban megadott adatokat is jelentheti.

A honlapunk meglátogatáskor az IT rendszereink automatikusan más adatokat is rögzítenek. Ezek az adatok főleg technikai információt tartalmaznak (pl. web böngésző, operációs rendszer vagy az oldal meglátogatásának ideje). Ez az információ automatikusan rögzítésre kerül a weboldalunk meglátogatásakor.

Mire használjuk fel az adatait?

Az információ egy része generálásra kerül, ezzel biztosítva a weboldal hibamentes szolgáltatását. Más adatok is felhasználásra kerülhetnek az Ön felhasználói szokásainak elemzéséhez.

Milyen jogai vannak az Ön információját illetően?

Önnek bármikor és díjmentes tájékoztatás útján jogában áll információt kapni az archivált személyes adatainak forrásáról, a fogadókról és a célról. Ezen kívül kérheti az adatai korrekcióját, blokkolását vagy törlését. Kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk a jelen weboldal „A törvény által szükséges információ” részben megadott címen, ha kérdései merülnek fel az adatvédelemmel kapcsolatban. Ezen kívül panaszt nyújthat be az illetékes felügyelő hatóságnál.

Ezen kívül, bizonyos körülmények között a személyes adatai feldolgozásának korlátozását kérheti. A részletekért tekintse át az „Adatfeldolgozás korlátozásának joga” részben lévő Adatvédelmi nyilatkozatot.”

Elemzési eszközök és a harmadik fél által biztosított eszközök

Lehetőség van arra, hogy az Ön böngészési szokásai statisztikai elemzésen esnek át, amíg Ön meglátogatja a weboldalunkat. Ezek az elemzések elsődlegesen cookie-kkal történnek, és az általunk hivatkozott elemzési szoftverekkel. Alapszabályként az Ön böngészési szokásainak elemzése névtelenül történik; ti. a böngészési szokások nem vezethetők vissza Önhöz. Kifogást emelhet az elemzések ellen vagy bizonyos eszközök használatának mellőzésével elkerülheti az elemzést. A részletes információért tekintse át az alábbi Adatvédelmi nyilatkozatot.

Kifogást emelhet az elemzések ellen. A jelen adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatást nyújtunk a kifogási opciókról.

2. Általános tájékoztató és kötelező tájékozató

Adatvédelem

A jelen weboldal kezelői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Ezért az ön személyes adatait bizalmas információként kezeljük, és megfelelünk a kötelező adatvédelmi szabályoknak és az Adatvédelmi nyilatkozatnak.

Amikor Ön a weboldalt használja, számos személyes információ kerül begyűjtésre. A személyes adatok az Ön beazonosítására alkalmas adatokat tartalmazzák. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat bemutatja az általunk begyűjtött adatokat valamint a begyűjtés célját. Ezen kívül bemutatja az információ gyűjtés módját és célját.

Arról tájékoztatjuk Önt, hogy az Internet alapú adattovábbítás (pl. e-mailben) biztonsági résekkel történhet. Az adatok nem védhetők meg teljes körűen a harmadik fél részéről történő támadások ellen.

Információ a felelős félről (a GDPR-ben “kontroller”-ként szerepel)

A jelen weboldalon az adatfeldolgozási kontroller:

STAPPERT Magyarország Kft.
1172 Budapest, Rétifarkas u. 1.

Telefon: +36 1 4342424
E-mail: gdpr.magyarorszag@stappert.biz

A kontroller egy természetes személy vagy jogi entitás, mely egyedül vagy másokkal közösen döntéseket hoz a személyes adatokra vonatkozó feldolgozásról és forrásokról (pl. név, e-mail cím, stb.).

Az adatfeldolgozásra adott jóváhagyás visszavonása

Számos adatfeldolgozási tranzakció csak az Ön kifejezett jóváhagyásával lehetséges. A már megadott jóváhagyást bármikor visszavonhatja. Ehhez csak annyit kell tennie, hogy e-mailben elküld nekünk egy informális tájékoztatást. Ez nem befolyásolja az Ön visszavonása előtti adatgyűjtés törvényességét.

A speciális esetekben történő kifogás az adatgyűjtés ellen; a közvetlen reklámozás elleni kifogás joga (GDPR 21. cikkelye)

Amennyiben az adatok feldolgozása a GDPR 1. része 6. cikkelye e vagy f pontja alapján történik, Ön az egyedi helyzet alapján bármikor kifogást emelhet a személyes adatai kezelése ellen. Ugyanez vonatkozik a rendelkezéseken alapuló profilozásra is. Az adatfeldolgozás jogalapjának meghatározásához kérjük, tekintse át a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot. Amennyiben kifogást emel, a továbbiakban nem dolgozzuk fel az Ön érintett személyes adatait, kivéve, ha kötelezően védelemre szoruló alapot kell bemutatnunk a személyes adatainak feldolgozásához, mely meghaladja az Ön érdekeit, jogait és szabadságfokát vagy ha a feldolgozás célja a jogosultság követelése, gyakorlása vagy védelme (a GDPR 1. része 21. cikkelyének megfelelő kifogás).

Amennyiben az Ön személyes adatainak feldolgozása a közvetlen reklámozás célját szolgálja, Ön bármikor kifogást emelhet az érintett személyes adatoknak reklámozás céljából történő feldolgozása ellen. Ugyanez vonatkozik a közvetlen reklámozáshoz kapcsolódó profilozás mértékére is. Kifogás emelése esetén az Ön személyes adatai a továbbiakban nem kerülnek közvetlen reklámozás céljából felhasználásra (a GDPR 2. része 21. cikkelyének megfelelő kifogás).

Panasz benyújtásának joga az illetékes hatóságnál

A GDPR megszegése esetén a sértettek panaszt nyújthatnak be a felügyelő hatóságnál, különös tekintettel a lakhelyük, munkahelyük szerinti tagállamra vagy azon hely alapján, ahol az állítólagos megszegés történt. A panasz benyújtásának joga tulajdonképpen független bármely más, jogilag elérhető adminisztrációs vagy bírósági eljárástól.

Az adathordozhatóság joga

Ön felkérhet minket arra, hogy adjuk át az összes, általunk az Ön jóváhagyása alapján automatikusan kezelt adatot, vagy a szerződés teljesítéséhez, megszokott és géppel olvasható formában adjuk át Önnek. Amennyiben az adatokat egy másik kontrollerhez kívánja közvetlenül továbbítani, ez akkor valósul meg, ha technikailag megvalósítható.

SSL és/vagy TLS titkosítás

Biztonsági okokból és a titkos tartalom átvitelének védelméhez (pl. a weboldal kezelőjének benyújtott megrendelései vagy lekérdezései) ez a weboldal SSL vagy TLS titkosító szoftvert alkalmaz. A titkosító kapcsolatot annak ellenőrzésével ismerheti fel, hogy a böngésző címsora a http://-ről a https://-re vált, illetve a böngésző sor lock ikonjának megjelenéséről.

Ha az SSL vagy TLS titkosítás aktiválásra kerül, a nekünk továbbított adatokat harmadik fél nem olvashatja.

Tájékozató az adatok blokkolásáról, korrekciójáról és törléséről

A vonatkozó rendelkezések körében Ön bármikor információt kérhet az archivált személyes adatairól, a forrásukról és a címzettekről valamint az adatok feldolgozásnak céljáról. Ezen kívül kérheti az adatok korrekcióját, blokkolását vagy törlését. Amennyiben kérdése van ebben a témakörben vagy a személyes adatokkal kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a „Törvény által megkövetelt információ” részben megadott címen.

Feldolgozási korlátozások igénylésének joga

A személyes adatainak feldolgozását illetően bármikor kérheti a korlátozások alkalmazását. Ehhez bármikor felveheti velünk a kapcsolatot a „Törvény által megkövetelt információ” részben megadott címen. A feldolgozás korlátozása kérésének joga a következő esetekben áll fenn:

  • Amennyiben vitatja az általunk archivált adatok helyességét, általában bizonyos időre van szükségünk a kérés ellenőrzéséhez. A kivizsgálás alatt Ön a személyes adatok feldolgozásának korlátozását kérheti.
  • Amennyiben az Ön személyes adatainak feldolgozása törvénytelenül történik / történt, az adatok törlése helyett az adatok feldolgozásának korlátozását kérheti.
  • Amennyiben a továbbiakban nincs szükségünk az Ön személyes adataira, és Ön a jogait szeretné gyakorolni, megvédeni vagy követelni szeretne, Ön a törlés helyett a személyes adatok feldolgozásának korlátozását kérheti.
  • Amennyiben a GDPR 1. része 21. cikkelyének megfelelően kifogást emelt, az Ön jogait és a mi jogainkat össze kell vetni. Amennyiben nem került meghatározásra, hogy kinek a jogai érvényesüljenek, Önnek jogában áll kérvényezni a személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

Amennyiben lekorlátozta a személyes adatai feldolgozását, ezek az adatok – az archiválásukat kivéve – csak az Ön jóváhagyásával vagy a jogainak érvényesítéséhez vagy gyakorlásához  vagy megvédéséhez, vagy más természetes személyek vagy jogi entitások jogainak megvédéséhez vagy fontos, az EU vagy valamelyik EU tagállam által idézett közérdekű okból dolgozhatók fel.

3. Adatvédelmi megbízott

Az adatvédelmi megbízott kijelölése a törvény alapján

A vállalatunknál kijelöltünk egy adatvédelmi megbízottat.

Wagner Tamás
STAPPERT Magyarország Kft
1172 Budapest, Rétifarkas u. 1.

Telefon: +36 1 4342424
E-mail: gdpr.magyarorszag@stappert.biz

4. Adatok rögzítése a weboldalunkon

Cookie-k

Néhány esetben a weboldalunk és annak oldalai úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie-k nem okoznak semmilyen kárt az Ön számítógépén, és nem tartalmaznak vírusokat. A cookie-k célja a weboldalunk felhasználóbarátibbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tétele. A cookie-k kicsi szöveges fájlok, melyek az Ön számítógépére kerülnek, és az Ön böngészője tárolja azokat.

Az általunk alkalmazott legtöbb cookie úgynevezett “munkamenetes cookie” (session cookie). Automatikusan törlésre kerülnek, miután elhagyja az oldalt. Más cookie-k az ön készülékén archiválásra kerülnek, amíg kitörli azokat. Ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra az Ön böngészőjének felismerését, amikor legközelebb meglátogatja az oldalt.

A böngésző beállításait úgy módosíthatja, hogy Ön mindannyiszor tájékoztatást kaphasson a cookie-k elhelyezéséről, és legyen lehetősége a cookie-k speciális esetben történő elfogadására vagy speciális okból kizárhassa a cookie-k elfogadását vagy általában aktiválhassa a cookie-k automatikus törlését, amikor lezárja a böngészőt. Ha inaktiválja a cookie-kat, a weboldal funkciói korlátozódnak.

Az elektronikus kommunikációs tranzakcióhoz vagy a bizonyos funkciókhoz (pl. bevásárló kosár) szükséges cookie-k tárolása a GDPR 1. része 6. cikkelye f. pontja alapján történik, ezzel biztosítva az üzemeltető szolgáltatásainak technikailag hibamentes és optimalizált nyújtását. Amennyiben más cookie-k (pl. a böngészési szokások elemzésére szolgáló cookie-k) tárolására van szükség, azok említése a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban külön történik.

[borlabs-cookie type=”btn-cookie-preference” title=”Cookie Settings”/]

Szerver log fájlok

A jelen weboldal szolgáltatója automatikusan összegyűjti és úgynevezett log fájlokban tárolja az Ön böngészője által automatikusan felénk közölt információt. Az információ a következőt tartalmazza:

  • Az alkalmazott böngésző típusa és verziója
  • Az alkalmazott operációs rendszer
  • Hivatkozási URL
  • A hozzáférési számítógép kiszolgáló (host) neve
  • A szerver lekérdezés ideje
  • Az IP cím

Ezek az adatok nem kerülnek összevonásra más adatforrásokkal.

Ezen adatok rögzítése a GDPR 1. része 6. cikkelye f. pontja alapján történik. A weboldal kezelőjének legitim érdeke a kezelő weboldalának hibamentes bemutatás és optimalizálása. Ennek érdekében szerver log fájlok rögzítésére van szükség.

Kapcsolattartás formája

Amennyiben a kapcsolattartási formanyomtatvánnyal nyújt be hozzánk kérést, a kapcsolattartási formanyomtatványban megadott információt valamint a benne szereplő kapcsolattartási információt az Ön beadványának kezelése céljából és a további kérdéseink esetére tároljuk. Az Ön jóváhagyása nélkül nem osztjuk meg ezt az információt.

Ezért a kapcsolattartási formanyomtatványba beírt adatok feldolgozása kizárólag az Ön jóváhagyásával fordulhat elő (a GDPR 1. része 6. cikkelye a. pontja). Ön bármikor visszavonhatja a nekünk már megadott jóváhagyást. Ehhez csak annyit kell tennie, hogy e-mailben elküld a részünkre egy informális tájékoztatást. Ez nem befolyásolja a visszavonás előtt megtörtént adatgyűjtés jogosságát.

A kapcsolattartási formanyomtatványban megadott információ mindaddig nálunk marad, amíg nem kér fel minket az adatok törlésére, nem vonja vissza az adatok archiválására adott jóváhagyást vagy ha már nem létezik az a cél, amiért az információ archiválásra került (pl. miután összeállítottuk a válaszunkat az Ön beadványára). Ez nem befolyásolja a kötelező jogi rendelkezéseket – különösen tekintettel a megőrzési időre.

5. Elemzési eszközök és reklámozás

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics elemző szoftverének funkcióit használja. A szolgáltatás nyújtója a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

A Google Analytics úgynevezett cookie-kat használ. A cookie-k szöveges fájlok, melyek az ön számítógépén kerülnek tárolásra, és lehetővé teszik a weboldal felhasználók általi felhasználásának elemzését. A cookie-k által generált, a weboldal használatát illető információ általában egy amerikai Google szerverre kerül, ahol tárolásra kerül.

A Google Analytics cookie-k tárolása és az elemzési eszköz alkalmazása a GDPR 1. része 6. cikkelye f. pontján alapul. A weboldal kezelőjének legitim érdeke fűződik a felhasználói minták elemzéséhez az online kínált szolgáltatások és a kezelő reklámozási tevékenységeinek optimalizálása céljából.

IP anonimitás

Ezen az oldalon megtörtént az IP anonimizálási funkció aktiválása. Ennek eredményeképpen az Ön IP címét a Google lerövidíti az EU tagállamaiban vagy azon országokban, melyek még az USA-ba való küldés előtt ratifikálták az Európai Gazdasági Közösség egyezményét. A teljes IP cím az egyik amerikai Google szerverre kerül, és ott kerül kivételes esetekben lerövidítésre. A weboldal kezelőjének nevében a Google az információt a weboldal használásának elemzésére használja, hogy kimutatást készítsen a weboldal-használati tevékenységekről és a weboldal és az internet használattal kapcsolatos más szolgáltatásokat nyújtson a weboldal kezelőjének. Az Ön böngészőjéről a Google Analytics-szel kapcsolatban továbbított IP cím nem egyedül a Google birtokában lévő más adatokkal.

Böngészői plug-in

A böngésző beállításainak módosításával Önnek lehetősége van a cookie-k archiválásának megakadályozására. Viszont jeleznünk kell, miszerint ebben az esetben esetleg nem használhatja teljes mértékben a weboldal összes funkcióját. Ezen kívül, megakadályozhatja a cookie által generált és a weboldal használathoz kapcsolt adatoknak a Google általi rögzítését (beleértve az IP címet), valamint az adatoknak a Google általi feldolgozását, ha letölti és telepíti a következő https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en linken elérhető böngészői plug-int.

Az adatrögzítés elleni kifogás

Önnek lehetősége van megakadályozni az adatainak a Google Analytics általi rögzítését, ha a következő linkre kattint. Ez egy opt-out cookie elhelyezését eredményezi, mely megakadályozza a weboldal későbbi látogatásai során történő adatrögzítést: Google Analytics deaktivieren.

A felhasználói adatoknak a Google analytics általi kezelésére vonatkozó további információért tekintse át a Google Adatvédelmi nyilatkozatát: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Szerződéses adatkezelés

Adatkezelési szerződést kötöttünk a Google-lel, és a Google Analytics használatakor szigorúan betartjuk a német adatvédelmi rendelkezéseket.

A Google analytics által biztosított demográfiai paraméterek

Ez a weboldal a Google Analytics által biztosított “demográfiai paraméterek” funkciót használja. A weboldal látogatóinak kora, neme és érdeklődési köre alapján készít jelentéseket. Az információ forrása a Google érdeklődéssel kapcsolatos hirdetései valamint a harmadik felektől kapott látogatói adatok. Ezek az adatok nem köthetők egy bizonyos személyhez. Bármikor inaktívvá teheti ezt a funkciót, ha módosítja a reklámozási beállításokat a Google fiókjában, vagy általában letilthatja az adatoknak a Google Analytics által rögzítését (lásd az „Adatrögzítés elleni kifogás” részt).

6. Plug-in és eszközök

YouTube

A weboldalunk a YouTube platform plug-injait használja, melyet a Google működtet. A weboldal működtetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Amennyiben egy olyan oldalunkat látogatja meg, amiben egy YouTube plug-in található, létrejön a kapcsolat a YouTube szerverrel. Ennek eredményeképpen a YouTube szerver tájékoztatást kap az Ön által meglátogatott oldalainkról.

Továbbá a YouTube különféle cookie-kat helyez el a készülékén. A cookie-k segítségével a YouTube információt szerezhet a weboldalunk látogatóiról. Többek között ez az információ a video statisztikák generálásához szükséges, melynek célja a felhasználóbarát környezetének javítása és a csalás elkerülése. Ezek a cookie-k addig maradnak az Ön készülékén, amíg kitörli azokat.

Amennyiben a látogatás alatt bejelentkezve marad a YouTube fiókjában, lehetővé teszi a YouTube számára a böngészési szokásoknak a személyes profilhoz való közvetlen kiosztását. Ezt azzal előzheti meg, hogy kijelentkezik a YouTube fiókból.

A YouTube használata azon érdekünket szolgálja, hogy az online tartalmunkat kellemes módon mutassuk be. A GDPR 1. része 6. cikkelye f. pontja alapján ez egy legitim érdek.

A YouTube adathasználatát illető további információért tekintse át a YouTube adatvédelmi szabályzatát a következő linken: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Web betűtípusok (fontok) (helyi beágyazás)

Ez a weboldal a Google által biztosított úgynevezett Web Fontokat használja az oldal egyforma betűtípusos használatához. A Google betűtípusok telepítése helyileg történik, így a Google szerverekhez való kapcsolat nem jön létre az alkalmazással.

Google Maps

Egy API segítségével a weboldal a Google Maps szolgáltatást használja. A szolgáltató a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

A Google Maps jellemzők használatának aktiválásához az Ön IP címének eltárolására van szükség. Szabály szerint ez az információ az egyik amerikai Google szerveren kerül archiválásra. A jelen weboldal nem gyakorol ellenőrzést az adattovábbítás felett.

A Google Maps-et azért használjuk, hogy az online tartalmat kellemes módon mutathassuk be, és könnyen megtalálhatóvá tehessük a weboldalon szereplő helyszíneket. Ez legitim érdeket jelent a GDPR 1. része 6. cikkelye f. pontjában meghatározottak szerint.

A felhasználói adatok kezelését illető további információért tekintse át a Google Adatvédelmi nyilatkozatát a következő linken: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google reCAPTCHA

A weboldalainkon a “Google reCAPTCHA”-t (továbbiakban: “reCAPTCHA”) használjuk. A szolgáltató a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

A reCAPTCHA célja annak meghatározása, hogy a weboldalunkon megadott adatok (pl. a kapcsolattartási formanyomtatványban megadott információ) emberi felhasználótól vagy automatizált programtól származnak. Ennek meghatározásához a reCAPTCHA számos paraméter alapján kielemzi a weboldal látogatóinak viselkedését. Az elemzés automatikusan beindul, ahogy a weboldal látogatók belépnek. Az elemzéshez a reCAPTCHA számos adatot értékel (pl. IP cím, a weboldal látogató által az oldalon töltött idő, a felhasználó által kezdeményezett kurzormozgások). Az elemzések alatt nyomon követett adatok a Google-hoz kerülnek továbbításra.

A reCAPTCHA elemzések teljes mértékben a háttérben futnak. A weboldal látogatók nem kapnak tájékoztatást az elemzés folyamatban levéséről.

Az adatok feldolgozása a GDPR 1. része 6. cikkelye f. pontja alapján történik. A weboldal működtetőjének legitim érdeke a kezelő web tartalmának megvédése a SPAM ellen és az automatizált ipari kémkedési rendszerek részéről fennálló rosszindulatú felhasználás ellen.

A Google reCAPTCHA-ra vonatkozó további információt illetően és a Google adatvédelmi nyilatkozatának megismeréséhez tekintse át a következő linkek tartalmát: https://policies.google.com/privacy?hl=en és https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.